Kontakt

Erika Karová o.z.

Stavebná 1/F

974 01 Banská Bystrica

IČO: 42 393 418

Bankové spojenie: UniCredit Bank

IBAN: SK0411110000001379962005

Predsedníčka OZ:

Erika Karová

Kontakt: +421 917 521 121

e-mail: ozbcf@bcf.sk

Členovia OZ:

JUDr. Ján Vinarčík

Ján Kara

 

 

Športový klub BCF DUKLA BB

Stavebná 1/F

974 01 Banská Bystrica

Predsedníčka klubu:

Erika Karová

Kontakt: +421 917 521 121

e-mail: ozbcf@bcf.sk

Podpredseda klubu:

Juraj Benčík

Kontakt: +421 915 894 529

e-mail: bencikjuraj@hotmail.com

Tajomníčka/riaditeľka klubu:

Mgr. Lucia Kršňáková PhD

Kontakt: +421 918 321 343

e-mail: krsnakova@ozbcf.sk