Adresa

Nadácia Erika Karová

Stavebná 1/F

974 01 Banská Bystrica

Kontakty

Ing. Andrea Šlosárová

+421 917 521 160

info@erikakarova.sk

Predsedníčka nadácie

Erika Karová

karova@erikakarova.sk

Dôležité údaje

IČO: 51 266 288

Bank. spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK41 0900 0000 0051 6264 0644