Nadácia Eriky Karovej

„Pomáhať je radosť“

Záleží nám na tých, ktorí potrebujú pomoc. Naším krédom je kráčať po svete s otvorenými očami, tešiť sa z úspechov iných a nenechať nešťastie druhých bez povšimnutia. Dôležité pre nás je vedieť, že to, čo robíme, má zmysel.

Našim cieľom je prejav vôle podporovať vykonávanie verejnoprospešných aktivít v súlade s cieľom nadácie. Účelom nadácie je podpora vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry talentovanej mládeže a projektov, ktoré majú celospoločenský význam, podpora poskytovania sociálnej pomoci a humanitnej starostlivosti v prípade živelných pohrôm, nevládnym, resp. zdravotne postihnutým občanom, tvorba a ochrana životného prostredia, tvorba a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, podpora rozvoja a zamestnanosti, ako aj ochrana ľudských práv a základných slobôd.