Záleží nám na tých, ktorí potrebujú pomoc

Našim krédom je kráčať po svete s otvorenými očami, tešiť sa z úspechov iných a nenechať nešťastie druhých bez povšimnutia. Dôležité pre nás je vedieť, že to, čo robíme, má zmysel.

Erika Karová, občianske združenie sa v roku 2017 premenovalo z OZ BCF, vzniklo v roku 2014 a jeho základným poslaním je podpora, rozvoj a vytváranie podmienok športovej činnosti, ktoré prispievajú ku kladnému vzťahu občanov, predovšetkým detí a mládeže, formovaniu ich osobnosti, rozvíjaniu kladným morálnych a vôľových vlastností a upevňovaniu ich fyzického a duševného zdravia. Erika Karová, občianske združenie aktívne organizuje športové, kultúrne a charitatívne podujatia i zbierky. Spolupracujeme s viacerými občianskymi združeniami.

Ocenenia

Dôkazom zmysluplnosti našej práce je aj ocenenie „Srdce na dlani“,

ktoré získala Erika Karová.

Osobitne dôležitou skupinou je podpora hendikepovaných detí. Podporujeme kultúrne podujatia spojené s náučno-výchovnými workšopmi pre mentálne a zdravotne postihnutých. Len v roku 2015 sme podporili viac ako 15  benefičných podujatí a koncertov.  Sú to podujatia nášmu srdcu blízke a snažíme sa pomáhať tam, kde je treba. Veď čo môže byť krajšie ako úsmev na tvári od tých, pre ktorých to robíte. To je odmena pre existenciu a činnosť OZ Erika Karová a Nadácie Eriky Karovej. Naše srdcia a osobnú angažovanosť sa snažíme vkladať do pomoci ľudom v núdzi a zdravotne znevýhodneným, pre ktorých pravidelne pripravujeme zbierky. Venujeme sa pomoci rodičom hendikepovaných detí a rodín.