Záleží nám na tých, ktorí potrebujú pomoc

Nadácia Erika Karová, sa v roku 2017 premenovalo z OZ BCF, vzniklo v roku 2014 a jeho základným poslaním je podpora, rozvoj a vytváranie podmienok športovej činnosti, ktoré prispievajú ku kladnému vzťahu občanov, predovšetkým detí a mládeže, formovaniu ich osobnosti, rozvíjaniu kladným morálnych a vôľových vlastností a upevňovaniu ich fyzického a duševného zdravia. Erika Karová, občianske združenie aktívne organizuje športové, kultúrne a charitatívne podujatia i zbierky. Spolupracujeme s viacerými občianskymi združeniami.

Dôkazom zmysluplnosti našej práce je aj ocenenie „Srdce na dlani“,

ktoré získala Erika Karová.

Ocenenia

Hodnotu má obyčajný milý úsmev či pekné slovo

Osobitne dôležitou skupinou je podpora hendikepovaných detí. Podporujeme kultúrne podujatia spojené s náučno-výchovnými workšopmi pre mentálne a zdravotne postihnutých. Len v roku 2015 sme podporili viac ako 15  benefičných podujatí a koncertov.  Sú to podujatia nášmu srdcu blízke a snažíme sa pomáhať tam, kde je treba. Veď čo môže byť krajšie ako úsmev na tvári od tých, pre ktorých to robíte. To je odmena pre existenciu a činnosť OZ Erika Karová a Nadácie Eriky Karovej. Naše srdcia a osobnú angažovanosť sa snažíme vkladať do pomoci ľudom v núdzi a zdravotne znevýhodneným, pre ktorých pravidelne pripravujeme zbierky. Venujeme sa pomoci rodičom hendikepovaných detí a rodín.

fubaby

Našim krédom je kráčať po svete s otvorenými očami, tešiť sa z úspechov iných a nenechať nešťastie druhých bez povšimnutia. Dôležité pre nás je vedieť, že to, čo robíme, má zmysel.