Bystrická hodinka

  • 21.3.2019 o 18:00 hod.
  • v reštaurácii Národný dom
  • Téma: História obce Kostiviarska

Žiacka chodecká liga

  • 4.4. 2019 od 14:00 hod.
  • Štadión SNP Štiavničky Banská Bystrica