Pripravujeme

Žiacka chodecká liga

III. kolo XI. ročníka Žiackej chodeckej ligy

Chodecké preteky pre žiakov základných škôl zaradené do seriálu podujatí Žiackej chodeckej ligy

25.1. 2018, Hala ŠG, Trieda SNP 54, 14:00 štart prvej kategórie

Žiacka chodecká liga

II. kolo XI. ročníka Žiackej chodeckej ligy

Chodecké preteky pre žiakov základných škôl zaradené do seriálu podujatí Žiackej chodeckej ligy

 

 

 

Žiacka chodecká liga

I. kolo XI. ročníka Žiackej chodeckej ligy

Chodecké preteky pre žiakov základných škôl zaradené do seriálu podujatí Žiackej chodeckej ligy

 

Banskobystrický chodecký míting

Medzinárodné preteky v atletickej chôdzi

30.9. 2017, Banská Bystrica, Park pod Pamätníkom SNP