Žiacka chodecká liga Finále

 • Finále XII. ročník
 • 23.5.2019 od 14.00 hod.
 • Park pod Pamätníkom SNP v Banskej Bystrici

ŽI A NECHAJ ŽIŤ 2019

 • 6. ročník celoslovenského stretnutia rodín s deťmi s autizmom a inými komunitami
 • 25.5.2019 od 9:00 hod. do 16:00 hod.
 • v priestoroch ŠZŠ na Ďumbierskej 15 v Bankej Bystrici
 • skladanie lega, klauni Červený nos, skákací hrad, maľovanie na tvár

 

Športiáda seniorov

 • 12.6.2019 od 8.15 hod.
 • Areál Centra voľného času a Komunitného centra fončorda, Havranské 9, Banská Bystrica
 • 11.6.2019 4.ročník Stolno- tenisového turnaja
 • ambasádor Martina Halinárová – Jašicová

Bystrická hodinka

 • téma: NA SLOVENKU SA NEZABÚDA
 • 30.5.2019 o 17:00 hod.
 • v reštaurácii Národný dom
 • prednášajúci PhDr. Sklenka, PhD.

Deň Rakytoviec

 • 15.6.2019 od 13:00. hod.
 • Ihrisko FK Rakytovce
 • Súťaž vo varení kotlíkového gulášu
 • Skákací hrad a atletická dráha

Fubaby 2019

 • je CELOTÝŽDŇOVÝ multižánrový festival mestského typu so ŠIESTIMI scénami, sympóziami a v tomto ročníku so šiestimi umeleckými žánrami – hudba, výtvarné umenie, divadlo, tanec, literatúra, dizajn
 • Festival kombinuje otvorené scény s voľným vstupom s predávanými vystúpeniami , koncertami a zónami formou jednodňových a celofestivalových lístkov. Spája nielen umelecké druhy ale predovšetkým populárne osobnosti s talentami a regionálnymi telesami pre najširšiu verejnosť.

Hurá PRÁZDNINY

 • 22.6.2019 o 10:00 hod.
 • Rodinno zábavný deň, Park pod pamätníkom SNP, Banská Bystrica
 • súťaže, zábava, tombola, ukážky policajnej a hasičskej práce, sokoliari, vystúpenia
 • Tom a Elo
 • skákacie hrady