Pripravujeme

Žiacka chodecká liga

II. kolo XI. ročníka Žiackej chodeckej ligy

Chodecké preteky pre žiakov základných škôl zaradené do seriálu podujatí Žiackej chodeckej ligy

30. november 2017 /štvrtok/, Športová hala Dukla na Štiavničkách

14:00 hod. začiatok programu

 

 

Žiacka chodecká liga

I. kolo XI. ročníka Žiackej chodeckej ligy

Chodecké preteky pre žiakov základných škôl zaradené do seriálu podujatí Žiackej chodeckej ligy

 

Banskobystrický chodecký míting

Medzinárodné preteky v atletickej chôdzi

30.9. 2017, Banská Bystrica, Park pod Pamätníkom SNP