Vianočná zbierka hračiek a knižiek

  • Aj tento rok chceme potešiť čo najviac detí po celom Slovensku. Ak máte doma nepotrebné, ale ešte zachovalé hračky a detské knižky budeme radi, ak nám ich donesiete, alebo pošlete a spolu vytvoríme „Vianoce pre všetky deti“
  • pre rodiny v núdzi, krízové centrá a detské domovy
  • od 14.11.2023 do 6.12.2023

Žiacka chodecká liga

  • Športové chodecké podujatie pre deti základných škôl
  • 23.11.2023

Fončorďácke komunitné hody

  • Fončorďácke komunitné hody sú každoročnou akciou v mesiaci november,  ktorú  tento rok koordinátori, lídri komunít  a dobrovoľníci z Komunitného centra Fončorda organizujú už 11-ty krát. Podujatie je vždy medzigeneračné a inkluzívne, vítaní je každý, koho zaujme a má chuť pridať sa „ale ochutnať“, ako chutí spolupráca, partnerstvo a dobré vzťahy v sídliskovej komunite. Pretože keď ľudia chcú, spolu dokážu z jednoduchej slávnosti vždy urobiť niečo výnimočné, zážitkové…
  • https://www.facebook.com/groups/881641256813097?locale=sk_SK
  • 24.11.2023