Poukázanie finančného daru

Ak sú vám blízke naše ciele, na ktorých stojí naša práca a vážite si spoločensky prospešné aktivity, ktoré vyvíjame v súlade s naším poslaním, môžete podporiť našu činnosť poukázaním finančného daru na účet našej neziskovej organizácie. Takýto dar nám môžete poukázať po celý rok.

Údaje na vyplnenie poštovej poukážky (typ R):

Banka: UniCredit Bank, a.s.
IBAN: SK04 1111 0000 0013 7996 2005
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: nemusíte uvádzať
Adresa organizácie: Erika Karová, Stavebná 1/F, 974 01 Banská Bystrica
Správa pre adresáta: dobrovoľný príspevok na činnosť

Bankový prevod:
IBAN: SK04 1111 0000 0013 7996 2005