Záväzná prihláška na zážitkový pobytový letný tábor Na Parádu – penzión Litvor

Termín 3.7.2021 – 10.7.2021

V prípade, že je termín obsadený, Vaša prihláška bude zaradená do poradia. V prípade uvoľnenia termínu Vás budeme kontaktovať.


ÁnoNie

Som si vedomý, že prevádzkovateľ ŠK BCF DUKLA BB, bude spracúvať moje osobné údaje poskytnuté v tomto formulári. O spracúvaní mojich osobných údajov, ako aj o svojich právach, som bol poučený v dokumente: Informácia pre dotknuté osoby

Cena: 295€

Platobné podmienky:

Vyplnením záväznej prihlášky je potrebné uhradiť poplatok 295 € nasledovne: v plnej sume, alebo záloha 150 € na účet ŠK BCF DUKLA BB v deň podania prihlášky a zvyšnú sumu vo výške 145 € najneskôr v deň nástupu priamo na mieste.

V prípade že si chcete uplatniť príspevok na rekreáciu je potrebné uhradiť celú sumu 295 € na účet ŠK BCF DUKLA BB a faktúru Vám vystavíme a odovzdáme v deň nástupu na tábor, resp. podľa dohody.

Prihlášky bez plnej úhrady, alebo zálohy nebudú akceptované a miesto bude ponúknuté ďalšiemu záujemcovi v poradí. V prípade, že sa tábor z dôvodu epidemiologickej situácie neuskutoční záloha bude vrátená v plnej výške. 

Platobné údaje:
IBAN: SK1009000000005137225844
Variabilný symbol: 372021

Poznámka platby: meno a priezvisko dieťaťa

– klubová zľava 40 € na dieťa (deti prihlásené v ŠK BCFDUKLA BB)

Cena zahŕňa:

– ubytovanie ( 7 nocí)

– bohatý celodenný program plný dobrodružstva a zážitkov

– strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera)

– pitný režim

– výlety, karneval, opekačka,

– vstupné (jaskyňa, lanový park, …..)

– doprava (autobus…)

– poistné