2%

Táto forma podpory je možná najneskôr do 31. marca (fyzické a právnické osoby), resp. 30. apríla (zamestnanci a zamestnankyne) príslušného roku. Poukázanie 2 % z dane z príjmu umožňuje darcom poskytnúť jedenkrát do roka finančný dar nášmu občianskemu združeniu a to bez vynaloženia vlastných finančných prostriedkov. Darcom môže byť každá fyzická a právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike.

Darca poukáže 2 % zo zaplatenej dane z príjmu na podporu našej neziskovej organizácie. Vyplnením príslušných údajov v daňovom tlačive tak rozhodne o priamom využití tejto finančnej čiastky (inak určenej do príjmov štátneho rozpočtu) na verejnoprospešné aktivity, ktoré sú jej blízke. Po zaplatení dane prevedie daňový úrad príslušnú čiastku na účet našej organizácie.

Podporte to, čo dáva zmysel. Vaše 2% dokážeme premeniť na ľahší život. Vymeňte vaše 2% za zážitok tých, ktorý ho naozaj potrebujú. S vašou troškou pomoci dokážeme robiť veľké veci. Vyhlásenie o poukázaní 2% nájdete TU.

 

 Naše údaje potrebné na vyplnenie formulárov: 
Názov organizácie: BCF o.z.
Sídlo: Stavebná 1/F, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42 393 418
Banka: Slovenská sporiteľna, a.s.
IBAN: SK42 0900 0000 0050 6759 0423