Adresa

Erika Karová o.z.

Stavebná 1/F

974 01 Banská Bystrica

Predsedníčka OZ

Erika Karová

karova@erikakarova.sk

Dôležité údaje

IČO: 42 393 418

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN:SK4209000000005067590423

Členova OZ

JUDr. Ján Vinarčík

Mgr. Lucia Kršňáková, PhD.