Zoznam členov

Zoznam trénerov a asistentov ŠK RAJA – BCF

Mgr. Miroslava Doleželová – riaditeľka, IV. kvalifikačný stupeň plávanie, III. kvalifikačný stupeň moderný päťboj (bývalá reprezentantka SR v modernom päťboji)

Mgr. Tomáš Doležel – hl. tréner, V. kvalifikačný stupeň plávanie, IV. kvalifikačný stupeň moderný päťboj (bývalý reprezentant SR v plávaní a modernom päťboji)

Mgr. Katarína Štubniaková – trénerka, III. kvalifikačný stupeň plávanie

PeadDr. Šárka Tomková – fyzioterapeutka, odborná asistentka na SZU

Bc. Ela Sedileková – trénerka, I. kvalifikačný stupeň plávanie (bývalá reprezentantka SR v modernom päťboji)

Jiří Doležel – tréner, III. kvalifikačný stupeň plávanie (bývalý reprezentant ČSR v plávaní)

Dominik Duschek – tréner, I. kvalifikačný stupeň plávanie

Rebeca Polomčáková – trénerka, III. kvalifikačný stupeň plávanie (reprezentantka SR v plávaní)

Alica Lichancová – trénerka, II. kvalifikačný stupeň moderný päťboj (reprezentantka SR v modernom päťboji)

Filip Lichanec – asistent trénera (reprezentant SR v modernom päťboji)

Tereza Féherová – asistentka trénera (bývalá reprezentantka SR v modernom päťboji)