Športový klub RAJA

Športový klub RAJA sa venuje výučbe a športovému tréningu plávania a disciplín moderného dvojboja (plávanie, beh),  trojboja (plávanie, beh, streľba) s možnosťou pokračovania v modernom päťboji (plávanie, beh, streľba, šerm, jazda na koni).

Výučbe plávania sa začali venovať hlavný predstavitelia ŠK Raja už v roku 2003. Momentálne kvalitný tím vysokoškolsky vzdelaných a licencovaných trénerov a uznávanej odborníčky v oblasti fyzioterapie Šárky Tomkovej, ktorá dohliada na suchú prípravu vedie absolventka telesnej výchovy na Univerzite Mateja Bela a bývalá plavkyňa a päťbojárka Miroslava Doleželová. Od roku 2013 spolupracujú s detským národným rehabilitačným centrom Marína v Kováčovej, kde sa venujú tiež aj zdravotnému rehabilitačnému plávaniu.