Kontakt

Športový klub BCF DUKLA BB

Stavebná 1/F

974 01 Banská Bystrica

Predsedníčka klubu:

Erika Karová

Kontakt: +421 917 521 121

e-mail: ozbcf@bcf.sk

Podpredseda klubu:

Mgr. Juraj Benčík

Kontakt: +421 915 894 529

e-mail: bencikjuraj@hotmail.com

Tajomníčka/riaditeľka klubu:

Mgr. Lucia Kršňáková, PhD.

Kontakt: +421 918 321 343

e-mail: krsnakova@ozbcf.sk