Atletický klub

ATLETICKÝ-KLUB-BCF-–-kópia-178x200V prvej etape klubového účinkovania je činnosť sústredená na vznik atletického klubu, na rozšírenie členskej základne a hlavne na účasť pretekárov v prvých pretekoch jarnej časti atletickej sezóny. V súčasnosti sa zameriavame na organizovanie športových podujatí v žiackych kategóriách.